Jan Theodoor Toorop (1858-1928)

Jan Toorop was een veelzijdige beeldende kunstenaar. Met een enkele potlood- of penseelstreep wist hij zijn objecten weer te geven. Zijn etstechniek van de droge naald en zijn houtsneden kenmerken zijn stijl. Jan Toorop werd ook gevraagd om ontwerpen te maken voor industriële producten. Hij deed dat in de trant van Art Deco. In Nederland werd die stroming ‘De nieuwe kunst’ genoemd. In een latere periode legde hij zich toe op symbolische voorstellingen. Die stijl kreeg dan ook de naam ‘het symbolisme’. Jan Toorop was ook een ambassadeur voor de kunstwereld. Hij was, met Piet Mondriaan, de stuwende kracht bij het oprichten van het kunstenaarsdorp Domburg in Zeeland.

Het eerste werk van Toorop dat u wordt aangeboden is van zijn atelier uit omstreeks 1880. Jan Toorop was toen 21 jaar, uit de periode dat hij in Amsterdam studeerde aan de Rijksacademie. Hij huurde samen met Jan Veth een kamer in de Frans Halsstraat te Amsterdam. Hier is dit werk ontstaan. Het werk is zeer symbolisch en wanneer u goed kijkt dan ziet u een aantal voorwerpen die doen denken aan zijn Indische tijd. Maar ook pauwenveren symbool van eeuwig leven maar ook ijdelheid. Dat laatste was Jan Toorop niet vreemd. Wat ook opvalt aan dit werk is het schildersdoek, de verfkwasten maar geen verftubes. Hij schildert illusies. In dit werk is ook al zijn gehele oeuvre zichtbaar. Op de kast een afbeelding van een moeder met kind en op de schildersezel een havengezichtje.  Dit werk wordt opgenomen in de oeuvre catalogus die wordt gemaakt over deze kunstenaar.

Het tweede werk is gedateerd 1912 uit de Symbolistische periode. De titel van het werk: ‘Heer red ons wij vergaan’ refererend aan het Bijbelverhaal de storm op het meer (onder andere weergegeven in Mattheus 8:23-27) Een afbeelding van deze aquarel is opgenomen in het boek over Jan Toorop Late symbolisme. Dit boek is verschenen in 2002.

Beide werken zijn ook als bruikleen beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen in museum Het Valkhof  in 2009 te Nijmegen ‘Een echte Toorop?’ , Daarna in 2010 en 2011 “Mythen van het atelier museum” in het Tylers museum en het Valkhof en onder de titel “Mythes de l ‘atelier” in Villa Vaubain in de stad Luxemburg, daarna aan  Lalique te Doesburg in 2017 – 2018. Zeer geliefde kunstwerken. Nu aangeboden op kunstdrukpapier als poster en 29 x 36 cm. en op briefkaartformaat 10 x 15 cm.