Elisabeth von Bismack

Een adelijke dame die haar artistieke gaven goed wist weer te geven. Dit Bloemstilleven is daar een voorbeeld van.